The Alchemist Logo

BlackRock

Een financiële kolos helpen met het overbruggen van het gat tussen winst en doel.

DE REALITEIT / DE TAAK

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder, en het beheerst fondsen die variëren van pensioenen voor brandweerlieden tot schenkingen van universiteiten, en is altijd heel integer gebleven tijdens de razendsnelle groei. De organisatie, die voornamelijk B2B georiënteerd was, heeft echter nog nooit geïnvesteerd in marketing waarin de consument centraal staat totdat ze in contact kwamen met Sylvain Labs. Hier lag een kans om dit recht te zetten aangezien de maatschappij aan het begin van de grootste overdracht in rijkdom van de geschiedenis staat, met $30 biljoen die wordt overgebracht van de babyboomers naar Gen X/Millennials, maar ook een spaar- en pensioencrisis in heel de VS. Het is in dit klimaat dat de noodzaak voor BlackRock hoger dan ooit is om financiële begeleiding en hulpmiddelen te bieden aan een groter publiek, en het doel ervan te communiceren aan het publiek. Waar staat BlackRock voor en hoe dient het haar doel te manifesteren?

Waarheid

Sylvain Labs sprak met eindbeleggers en financiële adviseurs uit de hele wereld om meer kennis te vergaren over de moeilijke financiële realiteit van vandaag. Zelfs de hoogst opgeleiden personen zijn van mening dat de financiële sector een spelletje met hen speelt, en zijn wanhopig op zoek naar zekerheid en vertrouwen in hun financiële management. Tevens zijn zowel gevestigde giganten uit de sector noch traditionele financiële adviseurs er in geslaagd een manier te vinden om een brug te slaan naar een slimmer, sceptischer modern publiek. Nieuwe toetreders in deze sector hebben geprobeerd de regels van het spel te veranderen door middel van gebruikersvriendelijke programma’s en apps, maar hebben een gebrek aan schaal, bevoegdheid en expertise om om te kunnen gaan met de wijdverbreide set van complexe behoefte van de investeerder.

Het was duidelijk dat de deugdzame erfenis en geavanceerde financiële mogelijkheden van BlackRock haar een goede uitgangspositie gaven om haar verder te helpen dit gat van financiële onzekerheid te overbruggen. Het werd tijd dat BlackRock meer haar best ging doen voor de investeerder waar het stilletjes al vanaf dag een voor streed.

Mogelijkheden

Wij werden geïnspireerd om BlackRock te helpen haar visionaire “changemaker” geest door te geven aan een breder publiek dat behoefte heeft aan ondersteuning. We creëerden een merkstrategie dat ging over het uitdagen van de huidige toestand van een defect systeem. In samenwerking met BlackRock creëerden we een nieuw doel voor het merk gefocust op het veranderen van de perceptie van financiële gezondheid als een essentieel onderdeel van het algehele welzijn van iedereen. Net als fysieke gezondheid, is het iets dat actief moet worden beheerd en zorg moet krijgen zodat er voordeel uit kan worden gehaald en met waardigheid kunnen genieten van de toekomst waaraan we zo hard werken. Het aannemen van deze opdracht hield in dat de wijze waarop BlackRock communiceert met eindbeleggers, institutionele klanten, en het publiek moest worden vernieuwd.

Impact

Naar aanleiding van onze oorspronkelijke strategie, nam BlackRock een principieel standpunt in voor doeleinden onder haar gelijken, te beginnen met open brieven van CEO Larry Fink aan wereldwijde algemene directeuren, hen aansporend verder te gaan dan alleen maar het zoeken naar winst en de impact die hun bedrijven hebben op de welvaart van de maatschappij prioriteit te geven. Dankzij ons werk, heeft BlackRock veel interne ontwikkelingen doorgemaakt, haar verkoop- en marketingbeleid geherstructureerd zodat deze meer om de gebruiker is gefocust, en het opnieuw bundelen van fondsen om sociaal verantwoordelijke opties aan te bieden die de vuurwapen- en tabakssector buiten sluiten.

We werken nog steeds samen met BlackRock. Wij blijven werken aan manieren om deze toonaangevende gigant te helpen het goede voorbeeld te geven, winst en doeleinden bij elkaar te brengen, en het welzijn van het publiek in het middelpunt van alles te zetten.